Otwarcie nowej pracowni rezonansu magnetycznego MRI – 3Teslowego ! 20.11.2017 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu.
Godzina 10:00 Sala Audiowizualna
Obrazowanie w rezonansie magnetycznym pozwala bezinwazyjnie uzyskać obraz wewnętrznych struktur organizmu człowieka.
Nowo uruchomiony rezonans 3 Teslowy daje dużo większą rozdzielczość niż 1,5 Tesli, dzięki czemu lepiej widać szczegóły anatomiczne.
Ma to ogromne znaczenie w stanach patologicznych, które są diagnozowane przez lekarza. Lepsza rozdzielczość obrazu oznacza większe prawdopodobieństwo właściwej diagnozy.
Obrazowanie rezonansowe 3Teslowe doskonale uwidacznia zmiany patologiczne w mózgu, rdzeniu kręgowym oraz w układzie mięśniowo-szkieletowym.
Większa rozdzielczość przestrzenna (czyli lepiej widoczne różnice pomiędzy fragmentami ciała, które są blisko siebie) pozwala na lepsze obrazowanie naczyń krwionośnych. 3Tesle pozwalają skrócić czas badania, zachowując wysoką jakość obrazu, co znacznie poprawia komfort pacjenta.

 

 

Porównanie obrazu angiograficznego wykonanego rezonansem 1,5T ( rys. A) a rezonansem 3T (rys. B).  Wyższe pole magnetyczne pozwala uzyskać obrazy lepszej jakości. Na rysunku B w obrazowaniu 3T, strzałkami zaznaczono bardzo dobrze widoczne naczynia po operacji rewaskularyzacji.

Znalezione obrazy dla zapytania 3T vs 1,5T mri

J Korean Med Assoc. 2010 Dec;53(12):1093-1102. Korean. Published online December 07, 2010.  https://doi.org/10.5124/jkma.2010.53.12.1093