Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy
we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73 A
Wrocław

Regional Specialist Hospital in Wroclaw, Research and Development Centre

( Manager of the R&D Centre)

Kierownika Ośrodka Badawczo – Rozwojowego

dr Natalia Żuk

zuk@wssk.wroc.pl

tel/phone: 71 32 70 538      

 

Wejście główne do Ośrodka / Main Entrance to the R&D Centre

Lokalizacja Ośrodka względem Szpitala: / The location of the Centre versus Hospital Main Entrance

english version of the map :