Projekt „Innowacyjne nanonośniki cytostatyków w technologii SonosomeTM do lokalnego uwalniania z wykorzystaniem zogniskowanych ultradźwięków (HIFU)” jest współfinansowany w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” (Konkurs 1/4.1.4/2015) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

http://www.ncbr.gov.pl 

Osoby na umowę zlecenie pod koniec miesiąca do 5go każdego miesiąca powinny:
– wypełnić harmonogram czasu pracy (wzór) harmonogram czasu pracy
– stworzyć pełny raport merytoryczny z wynikami i danymi rzeczywistymi – formatka raportu znajduje się w linku Formatka raportu do projektu
– przygotować streszczenie prac na raporcie skróconym (wzór) Raport wersja skrócona
– wypełnić rachunek, podpisać Wzór rachunku
Złożyć w kadrach

– A link 1
– B link 2