KNOW

Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014-2018. Interdyscyplinarny charakter konsorcjum umożliwia kompleksowe i szerokie spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych („od pomysłu do przemysłu“).

JAK APLIKOWAĆ O PROJEKT

Zachęcamy wszystkich młodych lekarzy, chcących aplikować o finansowanie z projektu KNOW do składania wniosków. Dokumentację można znaleźć na naszej stronie.

Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii powstałe 13.11.2013 r, zajmuje się prowadzeniem badań naukowych w zakresie biotechnologii, biologii, chemii, immunologii i biomedycyny, medycyny i nauk weterynaryjnych, zootechniki oraz nauk o żywności i żywieniu.Konsorcjum realizując zadania w ramach podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w rozumieniu art. 84a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) może przeznaczyć środki m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.know.wroc.pl


 W celu złożenia wniosku, prosimy:

  1. Zapoznać się z dokumentacją dostępną na stronie internetowej w zakładce KNOW.
  2. Otworzyć odpowiedni folder Obszaru i Poddziałania , w ramach którego planowane jest złożenie wniosku.
  3. Wypełniony i wydrukowany wniosek dostarczyć wraz z załącznikiem (oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych) do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

Przyjmowanie wniosków trwa zgodnie z harmonogramem aktualnie ogłoszonego konkursu.

  1. Założyć konto w systemie http://know.wroc.pl/starter/ (najpierw trzeba kliknąć w „Zaloguj”, a następnie „Nie mam konta”).
  2. Zalogować się do systemu.
  3. Na ekranie wyboru konkursu, jako jednostkę organizacyjną wybrać „Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu”.
  4. Wybrać Obszar i Poddziałanie odpowiedni do zakresu składanego wniosku i kliknąć „Złóż aplikację” (mały rysunek po prawej stronie danego wiersza).
  5. Wypełnić niezbędne pola oraz załączyć skan wypełnionego wniosku.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym pod numerem wewnętrznym 135.

LISTA DOKUMENTÓW: 

Harmonogram KNOW: http://www.wssobr-wroc.pl/wp-content/uploads/2017/05/Harmonogram-KNOW.pdf

Regulamin aplikowania i rozliczania środków finansowych: http://www.wssobr-wroc.pl/wp-content/uploads/2017/05/Regulamin-aplikowania-o-środki-finansowe-i-ich-rozliczania.pdf

Załącznik nr 1 do regulaminu aplikowania i rozliczania środków finansowych: http://www.wssobr-wroc.pl/wp-content/uploads/2017/05/Zał_1-do-regulaminu-aplikowania-o-środki-finansowe_Szczegółowe-kryteria-oceny.pdf

Regulamin przeprowadzania konkursów: http://www.wssobr-wroc.pl/wp-content/uploads/2017/05/Regulamin-przeprowadzania-konkursów.pdf

Ogłoszenie o konkursie – VII konkurs: http://www.wssobr-wroc.pl/wp-content/uploads/2017/05/VII-konkurs-KNOW_ogłoszenie.pdf

Zasady raportowania wewnętrznego: http://www.wssobr-wroc.pl/wp-content/uploads/2017/05/Zasady-raportowania-wewnętrznego.pdf

OBSZAR 1 – AKTYWNOŚĆ NAUKOWO – DYDAKTYCZNA  http://www.wssobr-wroc.pl/wp-content/uploads/2017/05/Obszar-1-Aktywność-naukowo-dydaktyczna.zip

OBSZAR 2 – MOBILNOŚĆ http://www.wssobr-wroc.pl/wp-content/uploads/2017/05/Obszar-2-Mobilność.zip

OBSZAR 3 – INFRASTRUKTURA http://www.wssobr-wroc.pl/wp-content/uploads/2017/05/Obszar-3-Infrastruktura.zip