W czerwcu 2006 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego Szpital otrzymał status Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. Od tego czasu jest jednostką naukową w rozumieniu ustawy o Szkolnictwie Wyższym (art.2 pkt. 9 f)  i prowadzi w sposób ciągły badania naukowe i prace rozwojowe poprzez trzy struktury organizacyjne Szpitala tj.:

  • Laboratorium Naukowe,
  • Ośrodek Chirurgii Robotowej
  • Ośrodek Badań Klinicznych.

Każda z tych jednostek jest zintegrowana organizacyjnie ze strukturą Szpitala, posiadając własną kadrę kierowniczą, podlegającą Dyrektorowi Szpitala. Takie połączenie części badawczej z praktyką kliniczną daje nowe możliwości pogłębiania obecnego stanu wiedzy w zakresie nauk medycznych oraz wdrażanie nowych technologii medycznych, poprzez interdyscyplinarne łączenie dziedzin takich jak biotechnologia, inżynieria biomedyczna, farmacja i fizyka. Integralną częścią WSS OBR jest Laboratorium Naukowe wyposażone w odpowiedni sprzęt, które stanowi techniczne i eksperymentalne zaplecze dla realizacji strategicznych programów naukowych Ośrodka. W strukturze WSS-OBR działa

OBR realizuje bardzo szeroki zakres badań naukowych – głównie badania podstawowe, ale także stosowane i wdrożeniowe. Bardzo ważną dziedziną działalności Ośrodka są badania kliniczne, które ze względu na dostępność pacjentów szpitalnych, oraz kadrę zaangażowaną w badania, stanowią duży atut Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.
Działalność Ośrodka to przede wszystkim wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w medycynie. Jest to realizowane także poprzez współpracę z innowacyjnymi firmami z Dolnego Śląska. WSS-OBR prowadzi prace badawczo-wdrożeniowe nad celowanymi postaciami leków oraz nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi w narzędziach chirurgicznych dla poprawy bezpieczeństwa operacji poprzez zwiększenie ergonomii pracy chirurga (więcej na ten temat w zakładce “Projekty”).

Kierownictwo Ośrodka Badawczo – Rozwojowego stanowią osoby z doświadczeniem naukowym, potwierdzonym wysokim dorobkiem w postaci, publikacji, wdrożeń oraz wielu nagród.

Kierownik Ośrodka Chirurgii Robotowej – prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz tel. +48 71 32 70 101

Kierownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego – dr  Natalia Żuk tel. +48 71 32 70 557

Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych – dr n. med. Małgorzata Guziewicz, tel. +48 71 32 70 125

W roku 2014 WSS-OBR uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.