PROJEKTY NAUKOWE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy realizuje projekty naukowe w obszarze kierowanych nośników leków, rozwoju nowych narzędzi medycznych oraz medycyny spersonalizowanej. Więcej o projektach można znaleźć w zakładce Projekty.