Projekt „System protekcji krwi sprzężony z oksygenatorem w zestawie do krążenia pozaustrojowego”, TANGO1/266339/NCBR/2016.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy kontynuuje badania zapoczątkowane w ramach projektu „Wrovasc – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej” prowadząc działania zmierzające do opracowania i wdrożenia metody ochrony krwi w krążeniu pozaustrojowym do praktyki klinicznej. Zastosowanie krążenia pozaustrojowego jest konieczne w szerokim spektrum operacji kardiochirurgicznych. Zważywszy, że pozanaczyniowy obieg krwi, jak również jej kontakt z elementami maszyny płuco-serca wywołuje szereg działań niepożądanych (w tym aktywację nieswoistej odpowiedzi zapalnej, zaburzenia krzepnięcia, uszkodzenia elementów morfotycznych krwi), poszukiwanie metod redukujących te zjawiska ma swoje kliniczne uzasadnienie. Podstawową metodą zwiększania biozgodności polipropylenowych (PP) kapilar oksygentorów jest zastosowanie różnych technik pokrywania powierzchni membran heparyną. Pozwala to zredukować aktywację układu krzepnięcia podczas krążenia. Duże korzyści przynosi także wykonanie kapilar z polimetylopentenu (PMP), jednak ze względu na stosunkowo wysokie koszty jest membrany wykonane z tego materiału wykorzystywane są głównie w trakcie zabiegów wymagających długotrwałego wspomagania oddychania i/lub krążenia. Nowoczesne modele oksygenatorów charakteryzują się także niską rezystancją przepływu, co pozwala na ich zastosowanie bez użycia pompy zmniejszając tym samym naprężenia ścinające i całkowitą powierzchnię układu. Metoda opracowywana przez WSS, OBR stanowi uzupełnienie, a w przyszłości może i alternatywę dla farmakoterapii
i projektowanych biomateriałów.

Realizacja projektu, w dalszej perspektywie, umożliwi wprowadzenie na rynek medyczny nowej grupy urządzeń dedykowanych wszelkiego rodzaju systemom krążenia pozaustrojowego. Niewątpliwie beneficjentem wyników prac badawczych będą także pacjenci poddani operacjom kardiochirurgicznym z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, u których zastosowanie opracowanej metody zmniejszy powikłania pooperacyjne i czas hospitalizacji.

Projekt „System protekcji krwi sprzężony z oksygenatorem w zestawie do krążenia pozaustrojowego” jest realizowany i dofinansowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju TANGO, grant nr TANGO1/266339/NCBR/2016.

http://www.ncbr.gov.pl