Wyniki badań epidemiologicznych – badanie przeciwciał SARS-CoV-2 u zdrowych Dolnoślązaków

Wyniki badań epidemiologicznych – badanie przeciwciał SARS-CoV-2 u zdrowych Dolnoślązaków

W ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu pn. „Profilowanie serologiczne chorych na COVID-19 jako narzędzie do wskazania efektywnych epitopowych składników szczepionek przeciw SARS-CoV-2 oraz jako narzędzie wspomagające kontrolę transmisji wirusa w populacji na terenie Polski” (SZPITALE-JEDNOIMIENNE/48/2020) przeprowadzono badania przeciwciał SARS-CoV-2 u zdrowych Dolnoślązaków celem określenia liczby osób, która przeszła zakażenie COVID-19 bezobjawowo, niskoobjawowo lub objawo, lecz bez zakażenia potwierdzonego pozytywnym wynikiem testu RT-PCR. Przeprowadzone testy wykrywały przeciwciała rozpoznające m.in. białko S, domenę RBD oraz białko N wirusa SARS-CoV-2. Wykazano, iż u ponad połowy przebadanych Dolnoślązaków wykryto przeciwciała rozpoznające wirusa SARS-CoV-2 (59,3% wszystkich osób badanych), jednak tylko u części z nich (25,6% wszystkich osób badanych) wykryto przeciwciała IgG rozpoznające domenę RBD wirusa, uważane za najważniejsze w ochronie przed COVID-19. Ponadto spośród osób, u których wykryto przeciwciała IgG lub/i IgA rozpoznające wirusa, ok. 1/3 nie przechodziła w okresie pandemii żadnej infekcji grypopodobnej, przeziębienia ani nie zaobserwowała innych objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2.

 

 

No Comments

Add your comment

Skip to content