Ogłoszenie o zatrudnieniu laboranta

Ogłoszenie o zatrudnieniu laboranta

Ogłoszenie o zatrudnieniu laboranta w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko: laborant (1 etat), w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: SZPITALEJEDNOIMIENNE/48/2020 „Profilowanie serologiczne chorych na COVID- 19 jako narzędzie do wskazania efektywnych epitopowych składników szczepionek przeciw SARSCoV-2 oraz jako narzędzie wspomagające kontrolę transmisji wirusa w populacji na terenie Polski”

 

Do zadań pracownika będzie należało:

– analiza danych

– ELISA diagnostyczna

– development ELISA

– hematologia podstawowa

– klonowanie w systemie phage diplay

– immunoprecypitacja magnetyczna

– izolacja i analiza DNA, w tym techniki elektroforetyczne

– składanie i prowadzenie reakcji sekwencjonowania NGS

– raportowanie

 

Wymagania:

Wykształcenie w kierunku obejmującym znajomość metod diagnostyki chorób co najmniej na poziomie wykształcenia wyższego

Znajomość podstawowych technik laboratoryjnych

Znajomość podstaw syntezy bioorganicznej i/lub metodami biotechnologicznymi

Umiejętność pracy w warunkach jałowych

Biegłość w analizie danych klinicznych, danych liczbowych oraz obsługa podstawowego pakietu Office

 

Mile widziane:

Wcześniejsza działalność naukowa udokumentowana publikacjami naukowymi

Język angielski na poziomie co najmniej C1

Doświadczenie w pracy z danymi medycznymi

 

Oferujemy:

Pracę w stabilnej firmie, miłą i przyjazną atmosferę.

Umowę o pracę na maksymalny okres zatrudnienia od 15.11.2021 do 15.01.2022, wymiar zaangażowania 1 etat.

Możliwość podnoszenia kwalifikacji  i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych,

 

Zgłoszenia w postaci CV wraz z listem motywacyjnym, prosimy przesłać na adres tomasz.klimek@wssk.wroc.pl do godz. 12:00 dnia 12.11.2021.

Informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, nadesłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne

No Comments

Add your comment

Skip to content