OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
WE WROCŁAWIU

ANEURYSENS-innowacyjny mikroczujnik do diagnostyki i monitoringu ryzyka tętniaków aorty brzusznej

Cele projektu

Wyniki badań epidemiologicznych dowodzą, że TAB (tętniak aorty brzusznej) jest coraz poważniejszym problemem medycznym w starzejących się społeczeństwach. Ponieważ etiologia TAB jest wciąż nieznana a choroba przebiega bezobjawowo utrudnia to ocenę ryzyka perforacji tętniaków. Dlatego celem projektu jest opracowanie mikroczujnika do wykrycia TAB zagrażających życiu pacjenta, opierającego się na identyfikacji endogennych peptydów i glikopeptydów charakterystycznych …

Mikroczujnik

Na całym świecie prowadzone są liczne badania, mające na celu stworzenie terapii zapobiegającej bądź ograniczającej rozwój tętniaka, a także rozwój narzędzi do monitorowania i przewidywania ryzyka rozwoju i pęknięcia TAB. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy od wielu lat prowadzi prace w zakresie eksperymentalnym i klinicznym, których celem są wdrożenia do praktyki lekarskiej. Projektowanie, …

Konsorcjum

Konsorcjum realizujące projekt: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.– Lider Konsorcjum – [Link] Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy – [Link] Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii – [Link] Pro Science Polska sp. z o. o. – [Link]

Badania

Dlaczego badania są istotne? Wśród mężczyzn, którzy zgłaszają się na diagnostyczne badania przesiewowe, w około jednym przypadku na siedemdziesiąt stwierdzona zostaje obecność tętniaka aorty brzusznej. Badania przesiewowe mają istotne znaczenie, ponieważ osoby, u których dochodzi do poszerzenia aorty, a następnie rozwoju tętniaka zazwyczaj nie mają żadnych objawów z tym związanych. W związku z tym, że …

Ryzyko powstania

Tętniak aorty brzusznej dotyczy głównie mężczyzn, którzy zapadają na tętniaka aorty brzusznej sześć razy częściej niż kobiety. Na ryzyko rozwoju tętniaka mają wpływ zarówno geny jak i wiek. Choroba ta najczęściej występuje u mężczyzn w wieku 65 lat i starszych a jeżeli w bliskiej rodzinie jest osoba cierpiąca na to schorzenie, prawdopodobieństwo wystąpienia tętniaka zwiększa …

Wynik badania USG

Stan normalny Szerokość aorty nie przekracza 30 mm, oznacza to, że aorta nie jest powiększona. Mały tętniak Aorta ma szerokość od 30 mm do 44 mm. Taki stan nie jest poważny, ale należy powiększenie aorty monitorować i sprawdzać, czy tętniak nie powiększa się. Pacjenci z małym tętniakiem powinni być poddawani dalszym badaniom co około 12 …

Profilaktyka

W dalszym ciągu nie znamy sposobu zapobiegania wystąpieniu tętniaka aorty brzusznej, nie opracowano także terapii farmakologicznych, które spowalniałyby tempo wzrostu tętniaka. Najlepszym sposobem zachowania zdrowia jest właściwy tryb życia oraz kontrolne badania diagnostyczne. Ważne jest, aby kontrolować poziom ciśnienia tętniczego krwi i cholesterolu, stosować odpowiednią dietę, regularnie uprawić ćwiczenia fizyczne, nie palić i nie spożywać …

Skip to content