Badania

Badania

Dlaczego badania są istotne?

Wśród mężczyzn, którzy zgłaszają się na diagnostyczne badania przesiewowe, w około jednym przypadku na siedemdziesiąt stwierdzona zostaje obecność tętniaka aorty brzusznej.

Badania przesiewowe mają istotne znaczenie, ponieważ osoby, u których dochodzi do poszerzenia aorty, a następnie rozwoju tętniaka zazwyczaj nie mają żadnych objawów z tym związanych. W związku z tym, że chorzy nie odczuwają żadnych dolegliwości, nie zdają sobie sprawy z zagrożenia a tym samym narażeni są na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Jeżeli pacjent z rozpoznanym tętniakiem aorty brzusznej odczuwa nowe objawy pod postacią ostrego, rozrywającego bólu czy uczucia „tętnienia” w jamie brzusznej lub bólu pleców w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, powinien bezzwłocznie zwrócić się o pomoc lekarza.

Skip to content