Cele projektu

ANEURYSENS-innowacyjny mikroczujnik do diagnostyki i monitoringu ryzyka tętniaków aorty brzusznej

Cele projektu

Wyniki badań epidemiologicznych dowodzą, że TAB (tętniak aorty brzusznej) jest coraz poważniejszym problemem medycznym w starzejących się społeczeństwach. Ponieważ etiologia TAB jest wciąż nieznana a choroba przebiega bezobjawowo utrudnia to ocenę ryzyka perforacji tętniaków. Dlatego celem projektu jest opracowanie mikroczujnika do wykrycia TAB zagrażających życiu pacjenta, opierającego się na identyfikacji endogennych peptydów i glikopeptydów charakterystycznych dla rozwijającego się tętniaka.

WSS OBR bierze udział w utworzeniu grupy badanej i grupy referencyjnej do przeprowadzenia oznaczeń biochemicznych i uzyskania odpowiednio wiarygodnych wyników badań porównawczych oraz wyselekcjonowania czynników o potencjalnym znaczeniu prognostycznym i/lub predykcyjnym. Do oznaczeń biochemicznych wykorzystany zostanie materiał biologiczny pobrany od pacjentów WSS OBR.

W dalszym etapie realizacji projektu, dzięki uzyskanym wynikom, skonstruowany zostanie mikroczujnik do szybkiego pomiaru poziomu wytypowanych markerów rozwoju i/lub ryzyka pęknięcia tętniaka. Zmodyfikowany w ten sposób proces diagnostyczno – decyzyjny umożliwi zastosowanie odpowiedniego postępowania medycznego w ramach medycyny personalizowanej. Obecnie, uzyskanie zarówno szybkich, jak i skutecznych metod diagnostycznych stanowi główny kierunek rozwoju technologicznego w nowoczesnej medycynie.

Skip to content