Konsorcjum

Konsorcjum

Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.– Lider Konsorcjum – [Link]
  2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy – [Link]
  3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii – [Link]
  4. Pro Science Polska sp. z o. o. – [Link]
Skip to content