Mikroczujnik

Mikroczujnik

Na całym świecie prowadzone są liczne badania, mające na celu stworzenie terapii zapobiegającej bądź ograniczającej rozwój tętniaka, a także rozwój narzędzi do monitorowania i przewidywania ryzyka rozwoju i pęknięcia TAB. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy od wielu lat prowadzi prace w zakresie eksperymentalnym i klinicznym, których celem są wdrożenia do praktyki lekarskiej. Projektowanie, wdrażanie i produkcja innowacyjnych urządzeń oraz wyrobów medycznych ma ogromne znaczenie dla rozwoju medycyny, a tym samym poprawy zdrowia publicznego. Produkty te nie tylko wspomagają terapie i diagnostykę ale także optymalizują procedury medyczne, minimalizując tym samym skutki uboczne dotychczas stosowanych terapii. Otwierają także nowe możliwości, szczególnie w obszarze profilaktyki chorób. Techniki diagnostyczne, wykorzystujące mikroczujniki, są zautomatyzowane, tańsze od klasycznych i pozwalają na analizę kilku parametrów jednocześnie. Obecnie mikroczujniki są szeroko wykorzystywane w diagnostyce medycznej, m.in. do monitorowania poziomu metabolitów takich jak np. glukoza, wykrywania markerów nowotworowych, obecności wirusa HIV oraz wirusa zapalenia wątroby typu B we krwi pacjenta. Technologie opracowane w oparciu o mikroczujniki mogą być w przyszłości alternatywą dla kosztownych, czasochłonnych i inwazyjnych technik diagnozowania obrazowego.

Mikroczujnik opracowywany w projekcie Aneurysens dotyczy diagnostyki tętniaka aorty brzusznej. Tempo wzrostu oraz wielkość tętniaka są parametrami, na podstawie których podejmuje się decyzje o leczeniu chirurgicznym TAB, zatem potrzebna jest szybka i prosta metoda pozwalająca na ich monitorowanie, bez konieczności wykonywania czasochłonnych badań, wymagających zaangażowania lekarzy specjalistów, takich jak USG, angiografia czy kosztowna tomografia komputerowa. Szybki test, oparty o próbki krwi zredukuje nie tylko czas ale i koszty związane z diagnostyką. Test diagnostyczny oparty na mikroczujniku i biomarkerach, będących przedmiotem projektu Aneurysens, będzie spełniał wszystkie kryteria niezbędne do szybkiej diagnostyki tętniaków aorty brzusznej. Co najważniejsze, umożliwi monitoring i kontrolę nad chorobą pacjentom z TAB. Szybka diagnoza i odpowiedni monitoring pozwoli na zredukowanie liczby zgonów spowodowanych pęknięciami tętniaków. Bioczujnik kierowany będzie zarówno do osób znajdujących się w grupie ryzyka, jaki pacjentów ze zdiagnozowanym stanem chorobowym.

Skip to content