Wynik badania USG

Wynik badania USG

Stan normalny

Szerokość aorty nie przekracza 30 mm, oznacza to, że aorta nie jest powiększona.

Mały tętniak

Aorta ma szerokość od 30 mm do 44 mm. Taki stan nie jest poważny, ale należy powiększenie aorty monitorować i sprawdzać, czy tętniak nie powiększa się. Pacjenci z małym tętniakiem powinni być poddawani dalszym badaniom co około 12 miesięcy.

Tętniak średniej wielkości

Aorta ma szerokość od 45 mm do 54 mm. Stan ten może być poważny, jeśli tętniak będzie się rozrastał, dlatego i w tym przypadku należy tętniak monitorować (badania USG co 3 miesiące). Większość tętniaków charakteryzuje się powolnym wzrostem, dlatego
w przypadku mężczyzn z tętniakiem o małej lub średniej wielkości może nigdy nie dojść do rozwoju dużego tętniaka.

Duży tętniak

Aorta ma szerokość 55 mm lub większą. Duży tętniak aorty brzusznej występuje rzadko (u jednego na tysiąc badanych mężczyzn), ale może być bardzo niebezpieczny. Postępujące rozciąganie się ściany aorty powoduje jej osłabienie i prowadzi do rozerwania tętnicy (pęknięcia tętniaka) a w konsekwencji masywnego wylewu krwi do jamy brzusznej.
Pęknięty tętniak jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia pacjentów. Jak wynika z przeprowadzonych badań, niekontrolowane krwawienia wewnętrzne na skutek pęknięcia tętniaka aorty brzusznej są przyczyną śmierci aż 85% chorych. Pacjent, u którego wykryty zostanie duży tętniak aorty brzusznej, od razu kierowany jest do szpitala, w którym specjalistyczny zespół przeprowadza dalsze, szczegółowe badania. Najczęściej leczenie polega na zabiegu operacyjnym, mającym na celu usunięcie tętniaka.

Skip to content