OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
WE WROCŁAWIU

Nabór na członka konsorcjum

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w otwartym naborze na członka konsorcjum w projekcie niekomercyjnego badania klinicznego head to head – ABM/2022/3. Celem naboru jest wyłonienie instytucji, która wystąpi w roli członka Konsorcjum w planowanym do złożenia wniosku w Konkursie na niekomercyjne badania kliniczne w head to head – ABM/2022/3 organizowanym przez Agencję Badań Medycznych w …

Skip to content