Laboratorium naukowe

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu dysponuje zespołem wysokiej klasy laboratoriów badawczych wyposażonych w nowoczesny sprzęt wiodących producentów. W Ośrodku realizowane są liczne projekty z zakresu badań podstawowych (NN, KNOW), aplikacyjnych (NCBiR) oraz medycyny personalizowanej. W skład Laboratorium wchodzi kilka wyspecjalizowanych pracowni tj.: pracownia hodowli komórkowych i bioobrazowania, pracownia biologii molekularnej (pracownia NGS), biochemiczna oraz mikrobiologiczna.

PRACOWNIA HODOWLI KOMÓRKOWYCH I BIOOBRAZOWANIA

Główne wyposażenie:

 • cyfrowe inkubatory CO2 (NewBrunshwick Scientific)
 • komory z laminarnym przepływem powietrza klasy II
 • mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym (Olympus) z systemem rejestracji obrazu
 • mikroskop fluorescencyjny (Olympus)
 • cytometr przepływowy Muse (Merck Millipore)
 • czytniki absorbancji, fluorescencji i chemii luminescencji (BMG Labtech)
 • łaźnia wodna
 • zbiorniki na ciekły azot

Zakres badań wykonywanych w pracowni:

 • wyprowadzanie linii komórkowych z materiału nowotworowego
 • unieśmiertelnianie komórek
 • badanie cytotoksyczności leków
 • badanie molekularnych mechanizmów wnikania i działania leków
 • analiza fenotypu komórek
 • transfekcja/transdukcja komórek konstruktami genetycznymi
 • produkcja wektorów lentiwirusowych

PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Główne wyposażenie:

 • sekwenator wysokoprzepustowy Ion Torrent PGM oraz instrumenty Ion OneTouch (Thermo Fisher Scientific)
 • aparat do qPCR StepOne Plus (Thermo Fisher Scientific) i CFX384 (Bio-Rad)
 • termocyklery, w tym aparaty Veriti (Thermo Fisher Scientific)
 • komory do pracy z DNA, RNA oraz komory PCR
 • aparaty do pomiaru stężenia białek i kwasów nukleinowych
 • systemy mini i midi do elektroforezy horyzontalnej
 • system dokumentacji żeli

Zakres badań wykonywanych w pracowni:

 • wysokoprzepustowa, celowana analiza sekwencji genomu
 • wysokoprzepustowa, celowana analiza transkryptomu
 • analizy metagenomiczne
 • celowane analizy wybranych mutacji i polimorfizmów (qPCR)
 • analiza ekspresji wybranych genów (qPCR)
 • przygotowywanie konstruktów genetycznych

PRACOWNIA BIOCHEMICZNA

Główne wyposażenie:

 • systemy mini i midi do elektroforezy wertykalnej, 2D, blottingu mokrego i półsuchego
 • czytniki absorbancji, fluorescencji i chemiluminescencji
 • automatyczna stacja do protokołu ELISA
 • HPLC
 • waga analityczna Mettler Toledo

Zakres badań wykonywanych w pracowni:

 • celowana analiza ekspresji białek i peptydów (Western blot, ELISA)
 • przygotowanie próbek na potrzeby ilościowych i jakościowych analiz proteomu i peptydomu
 • analiza rozkładu wielkości białek

PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA

Wyposażenie:

 • komora laminarna
 • cieplarki mikrobiologiczne
 • sonikator
 • mikroskop

Zakres badań wykonywanych w pracowni:

 • namnażanie i izolacja konstruktów genowych
 • izolacja materiału mikrobiologicznego na potrzeby molekularnych analiz metagenomicznych
 • analiza składu mikrobiomu w próbach biologicznych

BIOBANK

Wyposażenie:

 • nowoczesne ultrażamrażarki (New Brunshwick Scientific)
 • zbiorniki na ciekły azot
Skip to content