KNOW

Na szczególną uwagę zasługuje uzyskanie prestiżowego statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) o nazwie Wrocławskie Centrum Biotechnologii (WCB), w którego skład wchodzą: Wydział Biotechnologii i Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz trzy Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Biologii i Hodowli Zwierząt, Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Żywności. Interdyscyplinarny charakter WCB umożliwia kompleksowe i szerokie spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych w zakresie m.in. biotechnologii, biomedycyny, medycyny i nauk o żywności i żywieniu, a także nutriterapii. Tematyka prac badawczych realizowanych w ośrodku w ramach KNOW uwzględnia istotne problemy medyczne, wśród których można wymienić: nowe terapie antybiotykowe przeciwko lekoopornym szczepom bakteryjnym, kontrola zakażeń szpitalnych, angiogeneza w guzach pierwotnych oraz przerzutach nowotworowych, nieinwazyjne obrazowanie układu krążenia, zastosowanie małoinwazyjnych technik videoskopowych (w tym chirurgii robotowej) w chirurgii ogólnej, onkologicznej, ginekologii, urologii oraz chirurgii bariatrycznej, innowacyjne technologie chirurgicznego leczenia wewnątrznaczyniowego czy wykorzystanie komórek macierzystych w terapii chorych z niedokrwieniem kończyn.

Pierwsze doświadczenia z robotem da Vinci, Dr Sławomir Marecik (USA) i prof. Wojciech Witkiewicz
Skip to content