OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
WE WROCŁAWIU

ANEURYSENS-innowacyjny mikroczujnik do diagnostyki i monitoringu ryzyka tętniaków aorty brzusznej

Cele projektu

Wyniki badań epidemiologicznych dowodzą, że TAB (tętniak aorty brzusznej) jest coraz poważniejszym problemem medycznym w starzejących się społeczeństwach. Ponieważ etiologia TAB jest wciąż nieznana a choroba przebiega bezobjawowo utrudnia to ocenę ryzyka perforacji tętniaków. Dlatego celem projektu jest opracowanie mikroczujnika do wykrycia TAB zagrażających życiu pacjenta, opierającego się na identyfikacji endogennych peptydów i glikopeptydów charakterystycznych …

Mikroczujnik

Na całym świecie prowadzone są liczne badania, mające na celu stworzenie terapii zapobiegającej bądź ograniczającej rozwój tętniaka, a także rozwój narzędzi do monitorowania i przewidywania ryzyka rozwoju i pęknięcia TAB. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy od wielu lat prowadzi prace w zakresie eksperymentalnym i klinicznym, których celem są wdrożenia do praktyki lekarskiej. Projektowanie, …

Konsorcjum

Konsorcjum realizujące projekt: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.– Lider Konsorcjum – [Link] Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy – [Link] Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii – [Link] Pro Science Polska sp. z o. o. – [Link]

Skip to content