COVID-S

                            

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w konsorcjum z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu realizuje projekt pn. „Profilowanie serologiczne chorych na COVID19 jako narzędzie do wskazania efektywnych epitopowych składników szczepionek przeciw SARSCoV-2 oraz jako narzędzie wspomagające kontrolę transmisji wirusa w populacji na terenie Polski” nr SZPITALEJEDNOIMIENNE/48/2020

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz

Projekt finansowany ze środków Budżetu Państwa przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu pn.
„Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”.

Przedmiotem projektu jest identyfikacja profilu przeciwciał u chorych na COVID-19 lub u osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2. Projekt zakłada badanie diagnostyczne i/lub identyfikację metodami naukowo-badawczymi przeciwciał specyficznych do docelowego patogenu (SARS-CoV-2), a także do innych typów patogenów i niepatogennych mikroorganizmów, a następnie określenie ich ewentualnych korelacji, jak i kinetyki odpowiedzi układu odpornościowego. Realizacja projektu pozwoli na szybkie dostarczenie danych immunologicznych dotyczących pacjentów polskich, przyczyniając się do lepszego zrozumienia epidemiologii, immunogenności i patogenności SARS-CoV-2 i dając szanse na rozwój nowoczesnych terapii oraz efektywnych strategii ochronnych przed COVID-19.

Okres realizacji projektu: 27.01.2021 – 26.01.2022

Kwota dofinansowania projektu:  1 887 762,50 PLN

 

Skip to content