WROVASC


WroVasc

Dzisiaj, postęp w medycynie, jak nigdy dotąd, jest możliwy dzięki współdziałaniu między naukowcami z różnych dziedzin nauki. Obecne uzależnienie postępu w medycynie od zintegrowanej, międzydyscyplinarnej współpracy różnych dziedzin naukowych było inspiracją dla utworzenia Zintegrowanego Centrum Medycyny Sercowo – Naczyniowej.

Opis

W ostatnich latach najczęstszą przyczyną amputacji kończyn w naszym kraju, jest ich niedokrwienie w wyniku miażdżycy i cukrzycy, powodującej zwężenia lub niedrożność tętnic kończyn dolnych. Z tego powodu rocznie w Polsce dokonuje się 9000 amputacji, sześciokrotnie więcej niż w Europie. Jesteśmy też jedynym krajem, w którym sytuacja pogarsza się w stosunku do tej, jaka była dekadę wcześniej. Podobny mechanizm kryje się za przyczyną niewydolności krążenia oraz zawałów mięśnia sercowego, których liczba w naszym kraju sięga 87 000.

Tworząc centrum, chcieliśmy podjąć próbę rozwiązywania tych problemów, korzystając z kompetencji interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Stąd do projektu zostali zaproszeni naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetów Medycznych we Wrocławiu i Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przez 5 lat trwania badań, w 23 zespołach badawczych podejmowaliśmy problematykę związaną głównie z poszukiwaniem mechanizmów molekularnych chorób sercowo-naczyniowych oraz z opracowaniem nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych na potrzeby leczenia i profilaktyki w tej grupie chorób. W wyniku prowadzonych prac, uzyskaliśmy we współpracy z zakładem Technologii Organicznej i Farmaceutycznej Politechniki Wrocławskiej, nową grupę substancji o potwierdzonym działaniu przeciwzakrzepowym, które mogą być doskonałą alternatywą dla heparyn oczyszczanych z jelit świńskich. W efekcie współpracy z Katedrą Inżynierii Biomedycznej udało się też zaproponować potencjalne rozwiązanie dla zabezpieczania krwi w trakcie przechowywania oraz pozaustrojowego jej obiegu, które obecnie jest w fazie przygotowania do wdrożenia. Wyniki badań podstawowych dostarczyły nowych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w optymalizacji przeszczepów naczyniowych, korekcji zwężeń w układach żylnych, czy leczeniu chorób niedokrwiennych, szczególnie tych które są bezpośrednią przyczyną tak licznych amputacji.

Nasze prace łączące medycynę z fizyką i inżynierią, skupiają się na rozwoju nanomedycyny, w tym technologii kierowanych nośników leków, gdzie opracowany lek aktualnie jest w fazie wdrożenia do produkcji, a opracowana technologia doczekała się już uruchomienia polskiej fabryki leków liposomowych. Przygotowujemy się również do uruchomienia protezowania 30 pacjentów z wykorzystaniem pierwszej bionicznej protezy ręki, opracowanej przez absolwentów Politechniki Wrocławskiej, wywodzących się z grupy prof. Romualda Będzińskiego. 

Posiedzenie Zespołów Naukowych współpracujących w ramach Zintegrowanego Centrum, Medycyny Sercowo-Naczyniowej

Zadania


Skip to content