OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
WE WROCŁAWIU

Wyniki badań epidemiologicznych – badanie przeciwciał SARS-CoV-2 u zdrowych Dolnoślązaków

W ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu pn. „Profilowanie serologiczne chorych na COVID-19 jako narzędzie do wskazania efektywnych epitopowych składników szczepionek przeciw SARS-CoV-2 oraz jako narzędzie wspomagające kontrolę transmisji wirusa w populacji na terenie Polski” (SZPITALE-JEDNOIMIENNE/48/2020) przeprowadzono badania przeciwciał SARS-CoV-2 u zdrowych Dolnoślązaków celem określenia liczby osób, która przeszła zakażenie COVID-19 bezobjawowo, niskoobjawowo …

Skip to content